• Zaczynamy!

    RUSZA  KLUB  MŁODEGO  WOLONTARIUSZA

       Przedszkolny Klub Młodego Wolontariusza jest inicjatywą nauczycieli przedszkola skierowaną do dzieci i ich Rodzin, które chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku przedszkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

       Celem działalności jest rozwijanie wśród dzieci postawy zaangażowania i wrażliwości na rzecz potrzebujących, pomocy, otwartości, życzliwości i bezinteresowności.

    Członkami Klubu mogą być dzieci, których rodzice respektują zasady Klubu.

    Koordynatorem działań i opiekunem  KMW jest p. Natalia Budner.

       Opiekunami Klubu Młodego Wolontariusza są p. Agnieszka Balowska, p. Sylwia Kaźmierska oraz p. Elżbieta Kinasz-Stolcman.

      O wszystkich akcjach będziemy informować na bieżąco :)

    /regulamin Klubu oraz plakaty informacyjne na holu przedszkolnym/

       Chętnych prosimy o dostarczenie podpisanego przez rodziców regulaminu Przedszkolnego Klubu Młodego Wolontariusza do nauczycielek.

    Czekamy! :)