•  

    Projekt „Edukacja warta zachodu”

    We wszystkich szkołach na terenie gminy Kołbaskowo, w tym także w naszej Szkole Podstawowej w Przecławiu, realizowany jest projekt „Edukacja warta zachodu”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wartość projektu to niemalże 1 mln zł, a dofinansowanie to 95 %.

    Projekt jest realizowany przez Gminę Kołbaskowo wraz z partnerem prywatnym Mały Inżynier Ewa Bednarek.

    Projekt będzie realizowany do sierpnia 2018 r.

    Dzieci mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:

    • zajęcia logopedyczne,
    • zajęcia z języka angielskiego,
    • zajęcia z matematyki,
    • zajęcia przyrodniczo-ekologiczne,
    • zajęcia biznesowe,
    • zajęcia z programowania,
    • zajęcia z robotyki.


    Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

    W ramach projektu odbyły się także szkolenia dla nauczycieli z nowoczesnych form prowadzania zajęć.

    Więcej informacji na stronie Gminy Kołbaskowo:

    http://kolbaskowo.pl/index.php/gmina/realizowane-inwestycje-i-projekty/zrealizowane-projekty/2253-edukacja-warta-zachodu