• Rada Rodziców

    • 2020-09-20
     • Ubezpieczenia

      Ubezpieczenia

      Szanowni Państwo

      Informujemy że w roku szkolnym 2020/2021 dzieci będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w towarzystwie ubezpieczeniowym InterRisk.


      Składka wynosi 39 zł od ucznia.
      Suma ubezpieczenia:
      10.000 zł.

       

      Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 30.09.2020r. wyłącznie przelewem na podane poniżej konto Rady Rodziców: 

      nr 53 1090 2268 0000 0001 1727 7651

      (z dopiskiem: ubezpieczenie-imię i nazwisko dziecka, klasa) .

       

      Przewodniczący Rady Rodziców

      Jacek Hoppe

    • 2019-12-03
     • NAGRODA ZA 100 % WPŁAT SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW

      NAGRODA ZA 100 % WPŁAT SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW

      Miło nam poinformować, że do dnia 30.11.2019 roku 100-stu procentową wpłatę składek na Radę Rodziców dokonały trzy klasy:

       

      Klasa I b, która otrzymuje zwrot 20% wpłaconych składek na dowolny, wybrany przez siebie cel.

      Kwota zwrotu wynosi 126 zł

       

      Klasa III a, która otrzymuje zwrot 20% wpłaconych składek na dowolny, wybrany przez siebie cel.

      Kwota zwrotu wynosi 105 zł.

       

      Klasa V a, która otrzymuje zwrot 20% wpłaconych składek na dowolny, wybrany przez siebie cel.

      Kwota zwrotu wynosi 147 zł

       SERDECZNIE GRATULUJEMY!