• Egzamin ósmoklasisty - zaświadczenia

     • Informuję, że od dnia 9 lipca 2021r.  w godzinach od 8 00 - 13 00 w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie będzie można odebrać zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty. Jednocześnie informuję,  że do wybranych szkół dzieci przesyłają skany zaświadczeń.

      Olga Strugała 

      Dyrektor ZPO w Kołbaskowie

     • Zebranie organizacyjne klasy I

     • Uwaga!!!

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że spotkanie organizacyjne z wychowawcami rodziców dzieci klas I przyjętych do Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie na rok szkolny 2021/2021 odbędzie się w dniu 

      23 sierpnia 2021r. o godzinie 17 00

      w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w sali nr 10 (stołówka szkolna).

    • Wakacyjne życzenia
     • Wakacyjne życzenia

     • Życzymy wszystkim, aby rozpoczynające się za chwilę wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi. 


      Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań.

      :-)

     • Uwaga - spotkanie dla rodziców nowych uczniów

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami nowo przyjętych dzieci do Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021r. o godzinie 17 00 na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie (wejście od strony boisk Orlik.

      Po spotkaniu ogólnym z Dyrektorem odbędzie się spotkanie z wychowawcami poszczególnych grup.

       

       

     • Spotkanie grupy przedszkolnej

     • RODZICE DZIECI GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 5-CIO GODZINNEJ

      Informujemy, że dnia 17 czerwca 2021roku o godz. 17:00 odbędzie się zebrania rodziców z wychowawcą grupy Panią Aleksandrą Twardowską w holu przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

       

      Zapraszamy

     • Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

     • Raport RP080 Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

      L.p. Nazwisko i imiona

      1  Antoniuk Bartosz

      2  Bartoszuk Diana

      3  Bartoszuk Szymon

      4  Bąk Andrzej Bartłomiej

      5  Beczyńska Zofia Elżbieta

      6  Betcher Aleksander Krystian

      7  Betcher Anna Agata

      8  Biliński Nataniel Marian

      9  Błażejewicz Kacper Adam

      10  Bogusz Aron Piotr

      11  Bronis Tymon Mikołaj

      12  BUJAK BLANKA BERNARDA

      13  Drzewiecki Szymon

      14  Fedorowicz-Marek Zuzanna Zofia

      15  Gawliczek Emilia

      16  Golisowicz Nela

      17  Grotomirski Wiktor

      18  GUJGO WOJCIECH

      19  Gziut Jakub

      20  Hofman Aleksandra Maria

      21  HOPPE JACEK FELIKS

      22  HOPPE KAROLINA ŁUCJA

      23  Ingielewicz Aleksander

      24  Ingielewicz Maria

      25  Janas Konstanty

      26  Janas Lena

      27  Janiak Mikołaj Antoni

      28  Jarczyk Karolina Agata

      29  Jarczyk Marcel Oliwier

      30  Kabała Amelia Sandra

      31  Kacprzak Michalina

      32  Kaczmarek Alicja

      33  Kaczmarek Kacper

      34  Kaczmarek Klaudia Zofia

      35  Koczywąs Mateusz

      36  Kowalski Antoni Hubert

      37  Kowalski Bruno

      38  Kulińska Agnieszka

      39  Kuliński Marcel

      40  Laskowski Igor

      41  Lesinski Pola Maja

      42  Makuch Julia

      43  Marczyło Kacper

      44  Marczyło Michał

      45  Mądraszek Agata

      46  Michalczuk Lena

      47  Mruk Franciszek

      48  Mysona Brunon

      49  Niedzielski Jozef Jan

      50  Nowak Przemysław

      51  Oczos Kacper

      52  Polakowska Jagoda

      53  Polakowska Lena

      54  Pyza Kornelia

      55  Rosiński Wojciech Adam

      56  Roznerski Nikodem

      57  Sajewicz Michał

      58  Siwa Marianna

      59  Skoropada Jagoda Kinga

      60  Staniszewska Alicja Sara

      61  Swarcewicz Gracjan

      62  Sylwesiuk Michał

      63  Szałek Amelia Magdalena

      64  Szerszeń Michał

      65  Szyszko Natalia

      66  TOPÓR HANNA

      67  TWARDOWSKA MILENA NATALIA

      68  Wiszniewska Emilia

      69  Wojciechowska Natalia

      70  Wojciechowski Karol

      71  Wymysłowska Alicja

      72  Zając Robert Antoni

      73  Zielińska Zuzanna

      74  Złoczowski Jakub

      75  Żak Szymon Krzysztof

      76  Żebrowska Laura

      77  Żelichowski Jakub Mateusz

      78  Żołnowski Bartosz

      79  Żołnowski Ksawery

      80  Chrzan Blanka Cecylia

      81  Janas Marcelina Irena

      82  Dutka Helena

       

       

      RP084 Lista dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

      L.p. Nazwisko i imiona

      1  Butryn Antonina Zofia

      2  Grzybowski Alan Damian

      3  Iwaniuk Borys

      4  Jankowska Julia

      5  Krawczak Maksymilian

      6  Kusz Maja

      7  Lewandowski Michał Krzysztof

      8  Mróz Lena Marta

      9  Piasecki Jan

      10  Potoczniak Mikołaj Jan

      11  Stasiak Mikołaj Antoni

      12  Topór-Kisielnicka Maja Agata

      13  Woźniak Aleksandra

     • POWRÓT DO SZKOŁY

     • Z dniem 17 maja 2021r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na tryb hybrydowy. Harmonogram tych zajęć wygląda następująco: 

      W dniach od 17-19 V 2021r. klasy:

      • VIII, VII a, VI a, V, IV a - tryb stacjonarny
      • VII b, VI b, IV b - tryb zdalny

      w dniach od 20-24 V 2021r.

      • VIII, VII b, VI b, V, IV b - tryb stacjonarny
      • VII a, VI a, IV a - tryb zdalny

      Od dnia 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie klas I-VIII przechodzą na tryb stacjonarny.              

      Jednocześnie informuję, że w dniach 25,26,27 maja 2021r. uczniowie klasy VIII piszą egzamin, w tym dniach nie ma zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7 00 - 15 00 - rodzice przywożą i odbierają dzieci we własnym zakresie.

      W dniach 28 maja, 2 i 4  czerwca 2021r. zgodnie z organizacją roku szkolnego są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7 00 - 16 00 - rodzice przywożą i odbierają dzieci we własnym zakresie.

      W razie wątpliwości i pytań proszę dzwonić pod nr tel. podany na stronie internetowej placówki.

      Dyrektor

      Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      Olga Strugała
       

     • Harmonogram pracy szkoły od 4 maja 2021

     • Od dnia 4 maja 2021r. - nauka stacjonarna dla klas I – III                       

      Od 17 maja 2021r. – nauka hybrydowa dla klas IV-VIII

      Od 31 maja 2021r. - nauka stacjonarna dla wszystkich klas I-VIII

       

      Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w reżimie sanitarnym obowiązującym w placówce.

     • Nauka hybrydowa klas I-III

     • Nauka hybrydowa w klasach I-III od 26 kwietnia 2021 r.
      Szanowni Państwo!
      Od dnia 26 kwietnia 2021r klasy I-III  będą funkcjonowały w trybie hybrydowym.
      Nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
       W związku z tym organizacja w najbliższych dwóch tygodniach będzie wyglądała następująco:
      1) w tygodniu 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.:
      – nauczanie zdalne – klasy I a, II a, III a 
      – nauczanie stacjonarne – klasy I b, II b , III b
      2) w tygodniu 4 maja-7 maja  2021 r.:
      – nauczanie zdalne – klasy I b, II b , III b
      – nauczanie stacjonarne – klasy I a, II a, III a 
      Nauka zdalna będzie odbywała się na zasadach znanych już Państwu.
      Zajęcia z dziećmi będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft 365 z usługą Office 365 (m.in. Teams).
      Praca poszczególnych klas odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji. Ewentualne modyfikacje wynikają z konieczności dostosowania dziennego planu do możliwości psychofizycznych uczniów i zasad higieny pracy umysłowej.
      O uzasadnionych modyfikacjach w planie dnia wychowawcy będą informowali rodziców w przeddzień przez dziennik, a uczniów podczas lekcji w TEAMS. Prowadzone będą także zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, spotkania z pedagogiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, rewalidacyjne, logopedyczne, społeczno- emocjonalne i zajęcia z terapii ręki.                            
       Uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Obowiązują znane zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Uczniowie powinni mieć własne przybory. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach przydzielonych od 1 IX 2020r. , do szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem (tak jak do tej pory).

      Olga Strugała 
      dyrektor 

      Zarządzenie 16/2020/2021 Dyrektora ZPO w Kołbaskowie

     • Zasady organizacji grup opiekuńczych

     • ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3
      W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. HUBERTA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE.

       

      • Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID -19 którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko (obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy).
      • Należy wypełnić oświadczenie zał. nr 1 i 3, które są załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora nr 14/2020/2021 z dnia 25 marca 202r. , które należy dostarczyć do dnia 29 marca 2021r. do godz. 14 00 drogą mailową, bądź wrzucić do skrzynki, która mieści się w przedsionku szkoły.
      • Zgodnie z rekomendacją MEiN przyjmowanie są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      • Grupy opiekuńcze w trakcie zmienionych zasad organizacji pracy szkoły pracują w godzinach: 7.00-15.00.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2m.
      • Rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (hol wejściowy) z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem na 15 m2.
      • Ogranicza się liczebności grup do 5 osób.
      • Monitoruje się  obecności dzieci, sporządza  się  każdego dnia imienną  listę dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w szkole.
      • W przypadku niepokojących objawów choroby u dziecka, izoluje się je
       w odrębnym pomieszczeniu – izolatce (sala nr 34) i niezwłocznie powiadamia się rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły -
        rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.
      • Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek, klocków itp. rzeczy do szkoły.
      • Jednocześnie zaleca się przynoszenie własnych podręczników, kart pracy, przyborów szkolnych – ograniczonych do minimum
      • Dopuszcza się korzystanie  ze szkolnego placu zabaw i kompleksu boisk Orlik.
      • Wprowadza się częste wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce.
      • Przypomina się dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 
      • Na terenie placówki obowiązuje monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
      • Zabrania się kontaktu personelu pomocniczego oraz kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
      • Dokonuje się pomiaru temperatury pracownikom przed przystąpieniem do pracy.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                   

     • Zarządzenie nr 14/2020/2021

     • Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      z dnia 25 marca 2021 r.

       

      w sprawie: wprowadzania procedur w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz działalności świetlicy w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


      zarządza się, co następuje:

      § 1.

      Wprowadza się procedury w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w sposób ustalony w załącznikach do niniejszego zarządzenia.


      § 2.

      1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na czas od 27 marca 2021r. – 9 kwietnia 2021r.
      2. Podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych organizowane będą zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dla dzieci, których rodzice pracują w zakładach systemu ochrony zdrowia, są pracownikami przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub są pracownikami służb mundurowych – załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.


      § 3.

      1. Klasy I – III z dniem 22 marca – 11 kwietnia 2021r. przechodzą na kształcenie na odległość.
      2. Podczas nauczania zdalnego klas I-III organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dla dzieci, których rodzice pracują w zakładach systemu ochrony zdrowia, są pracownikami przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub są pracownikami służb mundurowych – załącznik nr 1 i 3 do niniejszego Zarządzenia.


      § 4.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


      Załącznik nr 1

      Załącznik nr 2

      Załącznik nr 3


     • 3 gr. przedszkolona - KWARANTANNA

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, iż dzieci uczęszczające do  3 grupy przedszkolnej podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi   (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie do 11.03.2021r.

                  Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Policach informację  - imię, nazwisko, numer PESEL,  numer telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada. Informacje te należy przekazać na adres  email: kwarantanna@pssepolice.pl .W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 887 437 306

      W temacie e-maila proszę wpisać: Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie Predszkole gr. 3

                  Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
      i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach tak postanowi.

      Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

    • PILNE przedłużenie zawieszenia zajęć
     • PILNE przedłużenie zawieszenia zajęć

     • UWAGA RODZICE!

      Zajęcia zawieszone do 5-go marca :-(

       

      Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1604), za zgodą organu prowadzącego oraz opinia Sanepidu zawieszone zostają zajęcia stacjonarne na czas oznaczony tj. od dnia 23 lutego 2021r. do dnia 5 marca 2021r. klas I-III Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną panująca w szkole powodującą zagrożenie zdrowia i życia uczniów 

      Jednocześnie informuję, że w czasie czasowego zawieszenia zajęć, będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (Dz.U. poz. 493. Z późn. zmianami).

       

      Dyrektor 

      Zespołu P{lacówek Oświatowych w Kołbaskowie

      Olga Strugała

       

    • COVID-19 klasa IIIb i Ib
     • COVID-19 klasa IIIb i Ib

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Szkoły Podstawowej informuje, iż uczniowie uczęszczający do  klasy 3B oraz 8 uczniów z klasy I b podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi   (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od dnia  16.02.2021r. do 22.02.2021r.

      Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Policach informację  - imię, nazwisko, numer PESEL,  numer telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada. Informacje te należy przekazać na adres               email: kwarantanna@pssepolice.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 887 437 306

      W temacie e-maila proszę wpisać: Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie Szkoła Podstawowa klasa 3B.

      Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach tak postanowi.

      Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

     • !!! COVID klasa 2B i 3A

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, iż uczniowie uczęszczający do  klasy 2B i 3 A podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi   (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od dnia  08.02.2021r. do 14.02.2021r.

                  Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Policach informację  - imię, nazwisko, numer PESEL,  numer telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada. Informacje te należy przekazać na adres  email: kwarantanna@pssepolice.pl .W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 887 437 306

      W temacie e-maila proszę wpisać: Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie Szkoła Podstawowa klasa 2B.

                  Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
      i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach tak postanowi.

      Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.