• Nowy harmonogram pracy szkoły

     • Od 30 listopada do 22 grudnia br., uczniowie z klas I-VIII, będą uczyć się w trybie kształcenia na odległość. Funkcjonowanie Przedszkola pozostaje bez zmian za wyjątkiem dnia 24 grudnia 2020r. , w którym przedszkole będzie zamknięte.

      Zimowa przerwa świąteczna zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego potrwa od 23 do 31 grudnia 2020 r.

      Dzień 21 i 22 grudnia 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych a tym samym nauczyciele nie prowadza zdalnego nauczania.

      Została zmieniona organizacja roku szkolnego 2020/2021.

      Przerwa w zajęciach szkolnych potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

     • Zmiana organizacji roku szkolnego 2020/2021

     • Uwaga zmiana!!!

      Organizacja roku szkolnego 2020/2021

      w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      Zmiana w organizacji  zaznaczona jest niebieskim drukiem.

      1. 01 września 2020 r.          Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
      2. 15 września 2020r. (Wtorek) godz. 16 30           Rada Pedagogiczna
      3. 14 października 2020r.     Ślubowanie klas I, obchody Dnia KEN
      4. 1 listopada 2020r. Święto Zmarłych
      5. 17 listopada 2020r. (środa godz. 15 00)  Rada Pedagogiczna on-line
      6. 24 listopada 2020r.(wtorek) w godz. 16 00 – 17 00       Wywiadówki on-line - konsultacje nauczycieli i spotkania z wychowawcami
      7. 11 listopada 2020r.(wtorek) godz. 1630 – 18 30            Obchody Odzyskania Niepodległości –dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
      8. 15 grudnia 2020r. od godz. 16 30 – 18 30          Rada Pedagogiczna on-line .
      9. 21-22 grudnia 2020r. poniedziałek, wtorek        Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)
      10. 23-31 grudnia 2020r.       Zimowa przerwa świąteczna.
      11. 01 stycznia 2021 r.           Nowy Rok- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
      12. 4 - 17 stycznia 2021r.       Ferie zimowe.
      13. 19 stycznia 2021 r. godz. 17 00 (wtorek) dyżur nauczycieli      Drzwi Otwarte Szkoły - spotkania rodziców z wychowawcami oraz z nauczycielami przedmiotów. Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr roku szkolnego 2020/2021.
      14. 12 lutego 2021r.   Termin wystawiania ocen śródrocznych.
      15. 15 lutego 2021r.   Koniec I semestru roku szkolnego 2020/2021.
      16. 16 lutego 2021r. godz. 16 00 (wtorek)    Rada klasyfikacyjna – klasyfikacja uczniów za I semestr roku szkolnego 2020/2021
      17. 17 lutego 2021r.   Początek II semestru roku szkolnego 2020/2021.
      18. 23 lutego 2021r. godz. 16 00 – 18 00 (wtorek)   Rada Podsumowująca I semestr roku szkolnego 2020/2021.
      19. 24 lutego 2021 r. Godz. 17 00 (środa)     Wywiadówki podsumowujące I semestr roku szkolnego 2020/2021, spotkanie ogólne z Dyrektorem potem w klasach z wychowawcami.
      20. 23 marca 2021 r. godz. 16 00 - 18 00 (środa)     Rada Pedagogiczna
      21. Marzec/ Kwiecień 2021r. Rekolekcje Wielkopostne
      22. 1 – 6 kwietnia 2021 r.      Wiosenna przerwa świąteczna
      23. 13 kwietnia 2021r.(Wtorek) 17 00 – 20 00         Drzwi Otwarte Szkoły - spotkania rodziców z wychowawcami oraz z nauczycielami przedmiotów.
      24. 3 maja 2021r.        Święto Konstytucji 3-go Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
      25. 18 maja 2021r. (wtorek) 16 00 – 19 00   Rada Pedagogiczna
      26. 25-27 maja 2021r.            Egzamin ósmoklasisty:
      1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
      2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
      3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

       

      1. 28 maja 2021r.      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603).
      2. 25-27 maja 2021r.            Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII.
      3. 1 czerwca 2021 r. godz. 17 00 (wtorek) dyżur nauczycieli        Drzwi Otwarte Szkoły - spotkania rodziców z wychowawcami oraz z nauczycielami przedmiotów. Informacja o przewidywanych ocenach za II semestr roku szkolnego 2020/2021.
      4. 2 czerwca 2021 r  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)
      5. 3 czerwca 2021r.  Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
      6. 4 czerwca 2021r.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)
      7. 12 czerwca 2021r.            Festyn Rodzinny sportowo-rekreacyjny „Rodzinnie- bezpiecznie”
      8. 14-18 czerwca 2021r.       Tydzień organizacji wycieczek szkolnych jednodniowych.
      9. 18 czerwca 2021r.            Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
      10. 21 czerwca 2021r. godz. 16 00 – 19 00 (poniedziałek) Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
      11. 24 czerwca 2021 r. godz. 15 00- 17 00 (czwartek).        Rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021
      12. 24 czerwca 2021r. godz. 17 00 (czwartek).        Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczniom klasy VIII.
      13. 25 czerwca 2021r. (piątek)          Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
      14. 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.   Ferie letnie.