• Nauczanie zdalne dla klas 4-8
     • Nauczanie zdalne dla klas 4-8

     • Szanowni Państwo,

      od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

      Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

      Od dnia 26 października 2020r. uczniowie klas IV-VIII rozpoczynają naukę zdalną zgodnie ze swoim planem lekcji. Przypominam rodzicom oraz uczniom o systematycznym uczestniczeniu w lekcjach prowadzonych poprzez platformę Teams. Wszystkie nieobecności uczniów na zajęciach będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym. 

     • Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

     • Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

      -       kaszel,

      -       temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,

      -       bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

      -       utratę węchu o nagłym początku,

      -       utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku

      -       wysypkę.

      pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

      Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

      Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

       

      Więcej informacji na stronie internetowej:

      https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

      --

      Z poważaniem

      Olga Strugała

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie

    • KWARANTANNA obejmuje klasy 4a,5a,6a i 8a
     • KWARANTANNA obejmuje klasy 4a,5a,6a i 8a

     • W związku z wynikiem dodatnim na Covid 19 nauczyciela uczącego w szkole uczniowie z klas VIII, IV a, Va i VI a przechodzą na kwarantannę, która będzie trwała do 23 października 2020r. Uczniowie przechodzą na zdalne nauczanie . Uczniowie, którzy będą przebywać na kwarantannie są zobowiązani do tego aby nie wychodzić z domu i przestrzegać zasad. Uczniowie z tych klas mają zajęcia szkolne zgodnie z planem lekcji obowiązującym w szkole.
      Kwarantanna dotyczy wyłacznie klas.

      4a  5a  6a  i  8a

      Pozostałe klasy przychodzą do szkoły w normalnym trybie i odbywają zajęcia w szkole

     • 14.X.2020 Dzień Komisji Edukacji Narodowej

     • Informuję Państwa, że dzień 14 października 2020r. czyli Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcyjnych) na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela (Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 74.)

      W dniu 14 października 2020r. – środa uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9 30. W tym dniu odbywać się będą spotkania w klasach prowadzone przez wychowawców klas oraz innych nauczycieli. Spotkania w klasach rozpoczną się od godz. 9 30 i potrwają do odjazdu uczniów do poszczególnych miejscowości.

      W dniu 14 października w klasach I a i I b odbędą się pasowania na ucznia.

      Świetlica będzie czynna zgodnie z planem tj. 7 00 do 16 00.

      Poniżej przedstawiamy godziny przyjazdu uczniów do szkoły:

      Autobus linii 70

      Moczyły              8 : 18                                                         Ustowo            9 : 00

      Pargowo              9 : 28                                                         Kurów             9 :  04

      Kamieniec           9 : 33                                                         Siadło Dolne   9 :  07

      Rosówek granica  9 : 37                                                        Siadło Górne   9 : 10

      Rosówek              9 : 39

       

      Uczniowie z Kołbaskowa przychodzą do szkoły na godz. 9 : 30

      Uczniowie z kierunku Barnisław:

      Barnisław    9 : 10

      Smolęcin     9 : 15

      Karwowo    9 : 20

       

      Powrót uczniów do domu:

      Z kierunku Kamienic, Rosówek linia 81 - 11 : 56  (tym autobusem nie jadą uczniowie z Moczył i Pargowa)

      Z kierunku Barnisław                                    12:00

      Z kierunku Ustowo    linia 70   -                   12:32

      Z kierunku Moczyły, Pargowo linia 70 -      14:25

       

     • "Wykreślanki i krzyżówki" - konkurs rozstrzygnięty

     • GRATULUJEMY

      Dnia 30 września 2020r. zakończył się konkurs dla osób odwiedzających bibliotekę szkolną pt. „ Wykreślanki i krzyżówki”. Uczniowie po skończonych zajęciach z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali krzyżówki, wykreślanki i rebusy.

       Gratulujemy osobom, które wykazały się cierpliwością i wytrwałością.

      Laureaci z klas V – VI

      • Zimny Natalia – 46 szt.
      • Janowska Julia – 40 szt.
      • Jabłoński Robert – 18 szt.

      Laureaci z klas II – IV

      • Wilkaniec Filip – 36 szt.
      • Biskupska Hanna – 19 szt.
      • Róż Maja – 17 szt.