• Prace konkursowe uczniów naszej szkoły

     • W październiku w holu naszej szkoły można było podziwić piękne jesienne stroiki.

      Są to prace konkursowe wykonane przez uczniów z klas 1-3 z pomocą rodziców. Uczestnicy wykazali się wielką kreatywnością i talentem. Oprócz tradycyjnych stroików są: kompozycje w koszyczkach, wieńce, kasztanowe drzewa, grzyby i leśne zwierzęta, takie jak jeże czy wiewiórki. W konkursie wzięło udział 23 uczniów.

      • 1 miejsce Michał Mądraszek - klasa 1b,
      • 2 miejsce Jan Zając - klasa 1a,
      • 3 miejsce Hanna Biskupska - klasa 2b.

      Przyznano także 3 wyróżnienia dla:

      • Aleksandry Biskupskiej - klasa 1b,
      • Hanny Wleklak - klasa 3a,  
      • Alicji Wleklak - klasa 1b.

       

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Uwaga Rodzice

     • W związku z organizacją roku szkolnego 2019/2020 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym ustalony został dyżur w  Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie oraz w Punkcie Przedszkolnym w Przecławiu:

      • Od 20 lipca 2020r. – 28 sierpnia 2020r. – przedszkole w Kołbaskowie nieczynne – przerwa urlopowa.
      • Od 10 sierpnia 2020 – 28 sierpnia 2020r. - dyżur pełni Punkt Przedszkolny w Przecławiu.
      • Od 20 lipca 2020r. – 7 sierpnia 2020r. Przedszkole w Kołbaskowie i Punkt Przedszkolny w Przecławiu są nieczynne.
      • Od 29 czerwca 2020r. – 17 lipca 2020r. - dyżur pełni Przedszkole  Publiczne w Kołbaskowie

       

      Informuję również, że dzień 27 grudnia 2019r. i  12 czerwca 2020r.został ustalony dniem wolnym  w organizacji roku szkolnego 2019/2020 - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie jest nieczynne.

      W dniu 24 grudnia 2019r. przedszkole czynne od godz. 6 30 – 13 00.

      W dniu 31 grudnia 2019r. przedszkole czynne od godz. 6 30 – 15 00.

       

      Dyrektor

      Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie

      mgr Olga Strugała

     • Konkurs na KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

     • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE

      OGŁASZA

      GMINNY KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

      POD PATRONATEM

      WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

      Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jeną z nich jest wysłanie kartek świątecznych. Kartka świąteczna może mieć różne formy. Dzisiaj, wiele osób przesyła życzenia za pomocą telefonu lub komputera. Na szczęście, w dobie rozwoju informatyki, nie zapominamy o wysyłaniu kartek świątecznych tradycyjną pocztą. Adresaci kartek świątecznych, zachwyceni ich wykonaniem oraz treścią życzeń, zatrzymują je na długo. Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają własnoręcznie wykonane przez dzieci ozdabiane różnymi technikami, z życzeniami płynącymi prosto z serca.

       

      I. Cele konkursu:

      • Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,
      • Popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,
      • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia,
      • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
      • Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,
      • Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.
      • Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

      II. Uczestnicy:

      Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych („0”), uczniów szkoły podstawowej. Obejmuje cztery grupy wiekowe:

       • I grupa wiekowa – przedszkola i oddziały przedszkolne („0”),
       • II grupa wiekowa – uczniowie z klas I – III,
       • III grupa wiekowa – uczniowie z klas IV – VI,
       • IV grupa wiekowa – uczniowie z klas VII – VIII.

      III. Warunki:

      • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – kartki bożonarodzeniowej o wymiarach: A 5 (długość 20 cm., szerokość 15 cm., ), zaś uczestnicy z I grupy wiekowej – przedszkola i grupy przedszkole („0”) wykonują pracę o wymiarach: A 4 ( długość 30 cm., szerokość 21 cm.)

      Kartki bożonarodzeniowe o większych wymiarach nie będą brane przy ocenie.

      • Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia,
      • Każdy uczestnik z II, III, IV grupy wiekowej może wykonać jedną pracę  wykonaną wybraną przez siebie techniką plastyczną – rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie grafika itp., zaś uczestnicy z I grupy wiekowej dostarczają jedną pracę zbiorową (każda grupa wiekowa),
      • Praca powinna być wykonana estetycznie,
      • Prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, wiek, klasę oraz adres szkoły lub placówki, którą reprezentuje,
      • Każdy uczestnik musi podpisać zgodę – oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.
      • Pisemne zgłoszenie kartki bożonarodzeniowej do konkursu należy składać do 6 grudnia 2019 roku na adres Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo, tel/fax. 91 3119505.
      • Kartkę bożonarodzeniową należy dostarczyć do Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie do dnia 13 grudnia 2019 roku (piątek) do godz. 14.00.

      IV. Ocena i nagrody:

      • Prace oceniać będzie komisja w składzie:

      Przewodniczący – p.  Olga Strugała

      Członkowie:

      p.  Małgorzata Schwarz

      p.  Elżbieta Knapik

      p.  Małgorzata Rybicka

      p.  Beata Bitel

      p. Zenon Wachnik

      • Kartki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:

      - poziom artystyczny wykonanej pracy,

      - oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania,

      - wkład  pracy,

      - stopień nawiązania do tradycji,

                  - walory plastyczne.

      • Komisja Konkursowa dnia 16 grudnia 2019 roku oceni kartki bożonarodzeniowe w czterech ww. kategoriach wiekowych. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej, przewidziane są nagrody rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy – po dwie osoby z każdej grupy wiekowej.
      • Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie www.zpokolbaskowo.pl dnia 19.12.2019r.

      V. Uwagi końcowe:

      • Organizatorzy zapewniają miejsce na prezentację prac – kartek bożonarodzeniowych,
      • Prace będą wystawione na wystawie w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Do dnia 23 grudnia 2019 roku do godz.14.00 należy odebrać prace. Nieodebrane kartki zostaną zniszczone.
      • O wszystkich zmianach dotyczących czasu i przebiegu konkursu zainteresowani zostaną wcześniej powiadomieni i będą ogłoszone na stronie internetowej www.zpokolbaskowo.pl
      • Informacji dotyczących konkursu udziela p. Izabela Pisaruk tel.  913119505,

      e-mail:zpokolbaskowo@wp.pl

       

       

    • Święto Marchewki
     • Święto Marchewki

     • Dnia 30.10.2019r. po śniadaniu wszystkie przedszkolaki  spotkały się na „Urodzinach Marchewki”. W tym dniu dzieci oraz Panie prowadzące zabawę przyszły do przedszkola ubrane na pomarańczowo.  Celem spotkania było przekazanie wiedzy o walorach marchewki. Dzieci dowiedziały się jak bardzo zdrowe jest warzywo, ile zawiera cennych witamin i składników odżywczych, jaki korzystny ma wpływ na skórę oraz wzrok. Chętne osoby uczestniczyły w konkursach i quizie. Obejrzały również  przygotowany teatrzyk pt. „Dzień Marchewki”. Każda grupa otrzymała soki marchewkowe do degustacji oraz marchewki do schrupania na deser. Podsumowaniem dnia był wybór Króla i Królowej balu. Wszyscy dobrze się bawili .

      „Urodziny Marchewki” przygotowały i poprowadziły  Agnieszka Leśniewska i  Ewelina Ziemska.