• Była dyskoteka....

     • Dnia 12.06.2019 roku o godzinie 10.00 odbyła się dyskoteka szkolna dla młodszych klas, której organizatorem była Rada Rodziców.

      Już od progu drzwi szkolnych dało się słyszeć dźwięki dobrej muzyki. Podczas zabawy można było spróbować pyszności, które przygotowali rodzice dzieci z klas I-III. Zapewniona także była dla każdego dziecka butelka wody.

      Opiekunami na dyskotece byli wychowawcy klas.  Dyskoteka trwała aż półtorej godziny. Wszyscy bawili się świetnie.

      Pani Partycja doskonale dobrała utwory muzyczne i zachęcała dzieci do zabawy.

      Dyskoteka zakończyła się o godzinie 11.30. Nasi najmłodsi uczniowie wyszli z dyskoteki bardzo zmęczeni, ale zadowoleni.

      Jeszcze raz dziękujemy Pani Patrycji Szponar za pomoc w zorganizowaniu zabawy.

       

      Organizatorzy

      Rada Rodziców

     • Uczniowe klas I-III - też macie DYSKOTEKĘ :-)

     • 12 czerwca  w godzinach 10.00 – 11.30 odbędzie się w naszej szkole

      Dyskoteka na zakończenie roku szkolnego

         

      Słodki poczęstunek oraz woda zapewniony przez Rodziców

       

      Organizatorzy

      Rada Rodziców

    • Dyskoteka :-) dla klas IV - VIII
     • Dyskoteka :-) dla klas IV - VIII

     • 14 czerwca  w godzinach 17.00 – 19.00 odbędzie się w naszej szkole

      Dyskoteka na zakończenie roku szkolnego

        Słodki poczęstunek oraz woda zapewniony przez Rodziców     

        

      Organizatorzy

      Rada Rodziców

     • Zmiany w organizacji roku szkolnego 208-2019

     • Komunikat

      dnia 31 maja 2019

      Dyrektora Zespołu Plaćówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

      W związku ze zmianąterminu zakończenia roku szkolnego 2018/2019 następują zminay w jego organizacji

      1.  13 czerwca - ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
      2.  13 czerwca 16.00 - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
      3.  18 czerwca - spotkanie zespołu samokształceniowego w przedszkolu
      4.  18 czerwca 10.40 - Zakończenie roku szkolnego 6- latki
      5.  18 czerwca 13.00 - Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczniom klasy VIII
      6.  18 czerwca 16.00 - Rada Pedagogiczna posumowująca rok szkolny 2018/2019
      7.  19 czerwca 10.00 - Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
      8.  20 czerwca - 31 sierpnia - Ferie letnie

       

      Dyrektor Zespołu

      Placówek Ośiwatowych

      mgr Olga Strugała