• Świąteczna paczka dla seniora

     • Przedszkolakom, uczniom, a zwłaszcza ich rodzicom bardzo dziękuję za wsparcie akcji Szkolnego Koła Wolontariatu „ Świąteczna paczka dla seniora”. Dzięki Waszej hojności i otwartości serc udało się zgromadzić bardzo dużą ilość artykułów żywnościowych i chemicznych, które zostały  przekazane  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

      Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się bezpośrednio w segregowanie, pakowanie i pomoc w przewiezieniu zebranych darów.  

       

      Opiekun Koła

      Gabriela Gapińska                                    

     • Zakończenie strajku :-(

     • Szanowni Państwo

      Informuję, że dnia 25 kwietnia 2019r. został zakończony strajk w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w ZPO w Kołbaskowie

      Od dnia 26 kwietnia zajęcia w szkole będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

     • Strajk - informacje dla Rodziców

     • W związku z trwającym strajkiem nauczycieli w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w ZPO w Kołbaskowie nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Informuję, że w placówce będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7.00 - 15.30.

      Pozdrawiam

      wicedyrektor Izabella Pisaruk

    • Życzenia Wielkanocne
     • Życzenia Wielkanocne

     • Pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych

      Świąt Wielkanocnych

      obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka

      oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

      Życzy

      Dyrektor,

      Grono Pedagogiczne

      oraz Pracownicy

      Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

     • Strajk trwa - informacje

     • Szanowni Państwo,

      W Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie nadal trwa strajk, jednak organ prowadzący i dyrektor placówki dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu oraz zajęć opiekuńczych w szkole podstawowej.

      W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że od 15 kwietnia 2019r.  Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019.

      Natomiast zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. św. Huberta dni 15,16,17 kwietnia 2019r. są dniami w organizacji kiedy odbywa się egzamin ósmoklasistyi te dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas I-VII. W placówce będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7 00 – 16 30.

      Od dnia 18-23 kwietnia 2019r. rozpoczyna się przerwa świąteczna i w tych dniach nie będą prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

     • JEST STRAJK NAUCZYCIELI

     • Informacja o strajku

      W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym komunikatem Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP oraz informacją przekazaną przez komitet strajkowy działający w ZPO w Kołbaskowie o przystąpieniu od dnia 8 kwietnia 2019r. do strajku, informuję, że placówka zarówno szkoła jak i przedszkole nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dzieciom i uczniom przebywającym na terenie placówki. Od dnia 8 kwietnia 2019r. na terenie placówki nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

      Organ prowadzący wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli podjął działania w celu zapewnienia opieki  dzieciom i uczniom podczas trwania strajku. Od dnia 8 kwietnia 2019r. w godz. od 8 00 do 15 00 będą działały  świetlice gminne, które zapewnią opiekę dzieciom.