• Rozpoczęcie roku szkolnego

     • Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września o godz. 8 15. Odjazdy autobusu z poszczególnych przystanków będą podane w późniejszym terminie.

     • Dni adaptacyjne

     • Dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie będą sie odbywały w dniach 29 i 30 sierpnia 2019r. w godz. od 9 00 - 12 00. Listy dzieci dostępne są w sekretariacie placówki jak również u wychowawców poszczególnych grup.

     • Spotkanie z rodzicami klas I

     • Spotkanie z rodzicami klas pierwszych z wychowawcami odbędzie się 28 sierpnia 2019r. godz.. 16 00 e Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie (stołówka szkolna). Spotkanie będzie dotyczyło spraw organizacyjnych oraz przydziału uczniów do poszczególnych klas.

     • Była dyskoteka....

     • Dnia 12.06.2019 roku o godzinie 10.00 odbyła się dyskoteka szkolna dla młodszych klas, której organizatorem była Rada Rodziców.

      Już od progu drzwi szkolnych dało się słyszeć dźwięki dobrej muzyki. Podczas zabawy można było spróbować pyszności, które przygotowali rodzice dzieci z klas I-III. Zapewniona także była dla każdego dziecka butelka wody.

      Opiekunami na dyskotece byli wychowawcy klas.  Dyskoteka trwała aż półtorej godziny. Wszyscy bawili się świetnie.

      Pani Partycja doskonale dobrała utwory muzyczne i zachęcała dzieci do zabawy.

      Dyskoteka zakończyła się o godzinie 11.30. Nasi najmłodsi uczniowie wyszli z dyskoteki bardzo zmęczeni, ale zadowoleni.

      Jeszcze raz dziękujemy Pani Patrycji Szponar za pomoc w zorganizowaniu zabawy.

       

      Organizatorzy

      Rada Rodziców

     • Nieczynne przedszkole - 21 czerwca 2019

     • W porozumieniu z organem prowadącym informuję, że 21 czerwca 2019 roku przedszkole publiczne w Kołbaskowie jest NIECZYNNE

     • Uczniowe klas I-III - też macie DYSKOTEKĘ :-)

     • 12 czerwca  w godzinach 10.00 – 11.30 odbędzie się w naszej szkole

      Dyskoteka na zakończenie roku szkolnego

         

      Słodki poczęstunek oraz woda zapewniony przez Rodziców

       

      Organizatorzy

      Rada Rodziców

    • Dyskoteka :-) dla klas IV - VIII
     • Dyskoteka :-) dla klas IV - VIII

     • 14 czerwca  w godzinach 17.00 – 19.00 odbędzie się w naszej szkole

      Dyskoteka na zakończenie roku szkolnego

        Słodki poczęstunek oraz woda zapewniony przez Rodziców     

        

      Organizatorzy

      Rada Rodziców

    • Ogłoszenie Rady Rodziców
     • Ogłoszenie Rady Rodziców

     • W zakładce Rady Rodziców znajduje się informacja o wypłatach kwot wynikających z zebranych składek Więcej informacji

     • Zmiany w organizacji roku szkolnego 208-2019

     • Komunikat

      dnia 31 maja 2019

      Dyrektora Zespołu Plaćówek Oświatowych w Kołbaskowie

       

      W związku ze zmianąterminu zakończenia roku szkolnego 2018/2019 następują zminay w jego organizacji

      1.  13 czerwca - ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
      2.  13 czerwca 16.00 - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
      3.  18 czerwca - spotkanie zespołu samokształceniowego w przedszkolu
      4.  18 czerwca 10.40 - Zakończenie roku szkolnego 6- latki
      5.  18 czerwca 13.00 - Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczniom klasy VIII
      6.  18 czerwca 16.00 - Rada Pedagogiczna posumowująca rok szkolny 2018/2019
      7.  19 czerwca 10.00 - Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
      8.  20 czerwca - 31 sierpnia - Ferie letnie

       

      Dyrektor Zespołu

      Placówek Ośiwatowych

      mgr Olga Strugała

       

     • "Rodzinnie na sportowo" - relacja

     • „Rodzinnie na sportowo” – pod takim hasłem odbył się 25 maja w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie festyn rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Kołbaskowo. Celem imprezy było przede wszystkim zachęcenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego z rodziną.

      Na uczestników festynu oprócz konkurencji sportowych przygotowanych przez organizatorów, czekała również wysepka sportowa prowadzona przez doświadczonych trenerów z Przedszkoliady. Najmłodsi z radością zużywali pokłady drzemiącej w nich energii na dmuchanych zamkach oraz w basenie z rollerami wodnymi. Powodzeniem jak zawsze cieszyło się stoisko z farbami do malowania twarzy - dzieci cierpliwie ustawiały się w kolejkę, by wyjść z barwnymi motylami czy groźnymi tygrysami na buzi. Na nieco starszych czekało miasteczko rowerowe, którego użytkownicy pod czujnym okiem strażników gminnych musieli stosować się do umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych oraz ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego. Uczniowie klas czwartych mieli w tym dniu możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową. Podczas festynu odbył się również konkurs pod patronatem Wójta Gminy Kołbaskowo "Zanim cudze pochwalicie, poznajcie swoje okolice". Dzieci biorące udział w konkursie miały okazję wykazać się wiedzą na temat swojej najbliższej okolicy, a w zamian otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez naszą gminę. Na chcących się posilić czekała kawiarenka, a w niej potrawy z grilla, ciasta, napoje, wata cukrowa, popcorn, lody dla dzieci i inne. Były również stoiska, na których można było zrobić niecodzienne zakupy – stoisko z biżuterią, z kwiatami i innymi roślinami ogrodowymi, kiermasz książek oraz pchli targ.

      Pomimo chłodu podczas imprezy panowała miła i pogodna atmosfera. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do miło spędzonego czasu. Dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie i pomoc w organizacji oraz sponsorom za wsparcie finansowe.

     • Świąteczna paczka dla seniora

     • Przedszkolakom, uczniom, a zwłaszcza ich rodzicom bardzo dziękuję za wsparcie akcji Szkolnego Koła Wolontariatu „ Świąteczna paczka dla seniora”. Dzięki Waszej hojności i otwartości serc udało się zgromadzić bardzo dużą ilość artykułów żywnościowych i chemicznych, które zostały  przekazane  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

      Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się bezpośrednio w segregowanie, pakowanie i pomoc w przewiezieniu zebranych darów.  

       

      Opiekun Koła

      Gabriela Gapińska                                    

     • Zakończenie strajku :-(

     • Szanowni Państwo

      Informuję, że dnia 25 kwietnia 2019r. został zakończony strajk w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w ZPO w Kołbaskowie

      Od dnia 26 kwietnia zajęcia w szkole będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

     • Strajk - informacje dla Rodziców

     • W związku z trwającym strajkiem nauczycieli w Szkole Podstawowej im. św. Huberta w ZPO w Kołbaskowie nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Informuję, że w placówce będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7.00 - 15.30.

      Pozdrawiam

      wicedyrektor Izabella Pisaruk

    • Życzenia Wielkanocne
     • Życzenia Wielkanocne

     • Pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych

      Świąt Wielkanocnych

      obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka

      oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

      Życzy

      Dyrektor,

      Grono Pedagogiczne

      oraz Pracownicy

      Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

     • Strajk trwa - informacje

     • Szanowni Państwo,

      W Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie nadal trwa strajk, jednak organ prowadzący i dyrektor placówki dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu oraz zajęć opiekuńczych w szkole podstawowej.

      W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że od 15 kwietnia 2019r.  Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019.

      Natomiast zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. św. Huberta dni 15,16,17 kwietnia 2019r. są dniami w organizacji kiedy odbywa się egzamin ósmoklasistyi te dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas I-VII. W placówce będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7 00 – 16 30.

      Od dnia 18-23 kwietnia 2019r. rozpoczyna się przerwa świąteczna i w tych dniach nie będą prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

     • JEST STRAJK NAUCZYCIELI

     • Informacja o strajku

      W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym komunikatem Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP oraz informacją przekazaną przez komitet strajkowy działający w ZPO w Kołbaskowie o przystąpieniu od dnia 8 kwietnia 2019r. do strajku, informuję, że placówka zarówno szkoła jak i przedszkole nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dzieciom i uczniom przebywającym na terenie placówki. Od dnia 8 kwietnia 2019r. na terenie placówki nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

      Organ prowadzący wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli podjął działania w celu zapewnienia opieki  dzieciom i uczniom podczas trwania strajku. Od dnia 8 kwietnia 2019r. w godz. od 8 00 do 15 00 będą działały  świetlice gminne, które zapewnią opiekę dzieciom.

     • Zarządzenie w sprawie Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola

     • Zarządzenie Nr 4/2018/2019

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

      z dnia 15  marca 2019r.

       

      w sprawie:  Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

       

      Działając na podstawie:

      • Art. 13 ust. 4 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) oraz art. 204 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2017r. poz. 60)
      • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ; (Dz. U. z 2017r. poz. 610 w związku z art.. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).
      • Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie
      • Uchwały Rady Gminy w Kołbaskowie nr IV/60/2019 z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , przedszkola publicznego oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

       

      zarządza się, co następuje

      § 1.

      Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo, uchwały Rady Gminy nr IV/60/2019 z dnia 25 lutego 2019r.

      Kryterium  - Wartość kryterium  w punktach

      1. rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt

      2. zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego - 5 pkt

      3. kontynuacja przez rodzeństwo kandydata, edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny - 8 pkt.

      Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 23 pkt

       

      § 2.

      Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo.

       

      HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

      Rodzaj czynności Terminy

      Informacje dla rodziców

       

      1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 12.03.2019r- 18.03.2019r.

      Deklarację składają rodzice dzieci, które będą kontynuowały edukacje przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/punkcie przedszkolnym.

       

      2. Weryfikacja deklaracji i podanie liczby wolnych miejsc  22.03.2019 r.

      Dostępność informacji:

      - tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół

      - strona www.kolbaskowo.pl

      - http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

       

      3. Składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikam 25.03.2019r. – 19.04.2019r.

      Wniosek składa się elektronicznie poprzez stronę http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/ Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

      Wydrukowany wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań przyjmowane będą w godzinach pracy sekretariatów:

      • przedszkola publicznego w Kołbaskowie,

      4. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną informacji zawartych w oświadczeniach i zaświadczeniach złożonych przez rodziców  23.04.2019r. – 30.04.2019r.

       

      5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych – pierwszy etap  rekrutacji dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.  09.05.2019r.

       

      6. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji.  09.05.2019r.

       

      7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- Zakwalifikowany nie oznacza przyjęty 10.05.2019 r. do godz. 15.00

      Dostępność informacji do godz.15:00

      - tablice informacyjne dla rodziców                     w przedszkolach i szkołach

      - strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

       

      8. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie deklaracji -oświadczenia woli 14.05.2019r. – 17.05.2019r.

      Rodzic w terminie od 14.05.2019r. do 17.05.2019 r. do godz. 15.00 musi udać się do placówki potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez złożenie deklaracji – oświadczenia woli

       

      9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20.05.2019 r. do godz. 12.00

      Dostępność informacji do godz.12:00

      - tablice informacyjne dla rodziców                     w przedszkolach i szkołach

      - strona naboru: http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

      10. Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj.  21.05.2019 r. - 28.05.2019 r.

      Wnioski przyjmowane będą w sekretariatach przedszkoli publicznych (punktów przedszkolnych) w godzinach pracy sekretariatu.

       

      11. Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną  i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

      do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

       

      12. Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

      Wnioski przyjmowane będą w sekretariatach przedszkoli publicznych (punktów przedszkolnych) w godzinach pracy sekretariatu.

       

      13. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

      Odpowiedź na piśmie

       

      14. Podpisanie umów 24.06.2019r. do 28.06.2019r.

      Rodzice dostarczają do placówki, do której zostało przyjęte dziecko podpisane dwa egzemplarze umowy ( umowa do pobrania w placówce lub na stronie internetowej placówki).

       

      15. Postępowanie uzupełniające  05.08.2019 r.  – 23.08.2019 r.

       

      § 3

      1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie na rok szkolny 2019/2020, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
       1. Mgr Izabela Pisaruk – przewodnicząca komisji
       2. Mgr Weronika Witwicka – członek komisji
       3. Mgr Agnieszka Leśniewska – członek komisji
      2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się  wicedyrektora Panią mgr Izabelę Pisaruk
      3. Zadania Komisji określa art. 157 ust.2, wyżej cytowanej ustawy.

      § 4.

      1. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

      2. Komisja rekrutacyjna działa i  przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w oparciu o Regulamin Rekrutacji stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

      § 5.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020.

                                    

       ………………..……………………………………………

                                                                                                                                     Podpis i pieczątka dyrektora

       

       

       

       

     • Nabór do I klasy

     • UWAGA!

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że rozpoczął się nabór do klasy I na rok szkolny 2019/2020 do Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej www.zpokolbaskowo.pl, lub w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 15.00.

      Informacji na temat naboru udziela Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych pod numerem Tel. 91 311 95 05.

     • Wolne miejsca w przedszkolu

     • Informacja dotycząca liczby miejsc

      w Przedszkolu Publicznym

      w Zespole Placówek Oświatowym

      w Kołbaskowie.

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że po weryfikacji deklaracji złożonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dysponujemy w naszym przedszkolna rok szkolny 2019/2020   48  wolnymi  miejscami dla rocznika 2016 i 2015 ( dzieci 3 –letnie i 4-letnie).

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

      w Kołbaskowie

      Olga Strugała