• Rada Rodziców

    • 2019-12-03
     • NAGRODA ZA 100 % WPŁAT SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW

      NAGRODA ZA 100 % WPŁAT SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW

      Miło nam poinformować, że do dnia 30.11.2019 roku 100-stu procentową wpłatę składek na Radę Rodziców dokonały trzy klasy:

       

      Klasa I b, która otrzymuje zwrot 20% wpłaconych składek na dowolny, wybrany przez siebie cel.

      Kwota zwrotu wynosi 126 zł

       

      Klasa III a, która otrzymuje zwrot 20% wpłaconych składek na dowolny, wybrany przez siebie cel.

      Kwota zwrotu wynosi 105 zł.

       

      Klasa V a, która otrzymuje zwrot 20% wpłaconych składek na dowolny, wybrany przez siebie cel.

      Kwota zwrotu wynosi 147 zł

       SERDECZNIE GRATULUJEMY!

    • 2019-09-30
     • Uwaga Rodzice

      Uwaga Rodzice

      Zatwierdzono odpisy od kwot wpłaconych  na Radę Rodziców w następujący sposób:

      - każdy oddział klasowy będzie rozliczany indywidualnie,

      - przy frekwencji wpłat 100%  do dnia  30 listopada 2019r. dana klasa otrzyma zwrot  20%  na potrzeby oddziału klasowego, a 80% pozostanie do dyspozycji Rady Rodziców;

      Będzie to jedyna szansa na uzyskanie dodatkowych pieniędzy na potrzeby klasy.

    • 2019-09-28
     • Nowa Rada Rodziców

      Nowa Rada Rodziców

      Skład Rady Rodziców SP w Kołbaskowie
      Przewodniczący Rady Rodziców– Jacek Hoppe
      Zastępca przewodniczącego – Monika Siekiewicz
      Sekretarz – A gnieszka Sałapa
      Skarbnik – Monika Ładak
      Komisja rewizyjna
      Przewodnicząca- Emilia Wyrębska
      Sekretarz- Aniela Szerszeń
      Członek- Beata Bialik
      Pozostali członkowie
      Członek- Lucyna Wleklak
      Członek- Joanna Piotrowska
      Członek- Magdalena Bajon
      Członek-Magdalena Mrowiec
      Członek-Magdalena Czerniawska

    • 2019-09-21
     • Ubezpieczenie dzieci

      Ubezpieczenie dzieci

      Szanowni Państwo

      • Informujemy że w roku szkolnym 2019/2020 dzieci będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w towarzystwie ubezpieczeniowym InterRisk.


       Składka wynosi 39 zł od ucznia.
       Suma ubezpieczenia:
      10.000 zł.

        

               Prosimy skarbników klasowych o zebranie składki od wszystkich uczniów i przekazanie  całej kwoty do sekretariatu szkoły do końca września.

       

      Przewodniczący Rady Rodziców

      Jacek Hoppe

    • 2019-09-21
     • Składka na RR

      Składka na RR

      Informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

      35 zł od każdego dziecka

       Wpłaty przyjmowane są przez skarbników klasowych. Można też dokonać indywidualnego przelewu na konto Rady Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy do , której uczęszcza a także u skarbnika Rady Rodziców.

       nr konta:

       53 1090 2268 0000 0001 1727 7651

      w Santander Bank Polska S.A

    • 2019-06-14
     • Dyskoteka dla klas IV - VIII

      Dyskoteka dla klas IV - VIII

      14 czerwca  w godzinach 17.00 – 19.00

      odbędzie się w naszej szkole

      Dyskoteka na zakończenie roku szkolnego

       Słodki poczęstunek oraz woda zapewniony przez Rodziców

      Organizatorzy

      Rada Rodziców

    • 2019-06-06
     • Ogłoszenie Rady Rodziców

      Ogłoszenie Rady Rodziców

      W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 Rada Rodziców postanowiła, iż klasy 1-7 otrzymają kwotę równą 10% wpłaconych przez siebie składek. Ustalono również, iż klasa 8 otrzyma na ten cel 50% wpłaconych przez siebie składek.

      Jednocześnie informujemy, iż nie wykorzystana kwota pozostanie na koncie klasy.

      Poszczególne klasy otrzymują:

      Klasa

      Wpłacone składki

      Kwota do wypłaty

      I A

      125 zł

      12,50 zł

      I B

      475 zł

      47,50 zł

      II A

      600 zł

      60,00 zł

      II B

      75 zł

        7,50 zł

      III

      175 zł

      17,50 zł

      IV A

      875 zł

      87,50 zł

      IV  B

      450 zł

      45,00 zł

      V A

      600 zł

      60,00 zł

      V B

      325zł

      32,50 zł

      VI

      600 zł

      60,00 zł

      VII

      250 zł

      25,00 zł

      VIII

      750 zł

      375,00 zł

    • 2019-05-30
     • Rozliczenie składek - Informacja

      Rozliczenie składek - Informacja

      Szanowni Państwo,

      Rada Rodziców informuje, iż rozliczenie wpłat składek za rok szkolny 2018/2019 dokonane będzie dnia 03.06.2019 roku. Na jego podstawie rozliczone będą poszczególne klasy i przysługujące im dopłaty do nagród na koniec roku szkolnego . Zaległe składki prosimy wpłacać na konto Rady lub u Pani Moniki Ładak.

      Z poszanowaniem

      Rada Rodziców

    • 2019-05-25
     • FESTYN RODZINNY

      FESTYN RODZINNY

      W sobotę 25 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się festyn rodzinny. Rada Rodziców zakupiła z tej okazji profesjonalną maszynę do  POPCORNU.  Każdy uczeń i przedszkolak otrzymali porcję świeżego popcornu, a pozostali uczestnicy festynu mogli za niewielką opłatą go kupić. Pieniądze zebrane z tej okazji wpłynęły na konto RR. Korzystając z możliwości nasza maszyna zarabiała na siebie również podczas  Ćwierćmaratonu Bielika. Łączna suma uzyskana ze sprzedaży popcornu to 313,00 zł.

    • 2019-04-19
     • Życzenia od Rady Rodziców