• Dni adaptacyjne

      Dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie będą sie odbywały w dniach 29 i 30 sierpnia 2019r. w godz. od 9 00 - 12 00. Listy dzieci dostępne są w sekretariacie placówki jak również u wychowawców poszczególnych grup.

     • Spotkanie z rodzicami klas I

      Spotkanie z rodzicami klas pierwszych z wychowawcami odbędzie się 28 sierpnia 2019r. godz.. 16 00 e Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie (stołówka szkolna). Spotkanie będzie dotyczyło spraw organizacyjnych oraz przydziału uczniów do poszczególnych klas.

     • Była dyskoteka....

      Dnia 12.06.2019 roku o godzinie 10.00 odbyła się dyskoteka szkolna dla młodszych klas, której organizatorem była Rada Rodziców.

      Już od progu drzwi szkolnych dało się słyszeć dźwięki dobrej muzyki. Podczas zabawy można było spróbować pyszności, które przygotowali rodzice dzieci z klas I-III. Zapewniona także była dla każdego dziecka butelka wody.

  • PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

   Przydział godzin dodatkowych w przedszkolu Publicznym i w klasie „0”

   w roku szkolnym 2018/2019

    

   Dzień tygodnia

   Godzina zajęć

   Rodzaj zajęć

   Nauczyciel prowadzący

   Grupa

    

   poniedziałek

   10.00-10.30

   religia

   G. Gapińska

   IV

   10.35-11.05

   religia

   G. Gapińska

   V

   11.10-11.40

   religia

   G. Gapińska

   VI (0)

   10.00-10.30

   j. angielski

   M. Owsianko

   VI

   10.35-10.55

   j. angielski

   M. Owsianko

   I

   11.00-11.20

   j. angielski

   M. Owsianko

   II

   11.25-11.55

   j. angielski

   M. Owsianko

   V

   11.00-11.15

   gim. korekcyjna

   D. Szargut

   III

   11.20-11.40

   gim. korekcyjna

   D. Szargut

   IV

   11.45-12.00

   gim. korekcyjna

   D. Szargut

   II

   12.05-12.35

   gim. korekcyjna

   D. Szargut

   VI (0)

   wtorek

   10.00-10.30

   j. angielski

   M. Owsianko

   V

   10.35-11.05

   j. angielski

   M. Owsianko

   IV

   11.10-11.35

   j. angielski

   M. Owsianko

   III

   12.50-13.20

   religia

   G. Gapińska

   IV

   13.25-13.55

   religia

   G. Gapińska

   V

    

   środa

   10.00-10.15

   rytmika

   P. Szponar

   I

   10.20-10.45

   rytmika

   P. Szponar

   V

   10.50-11.15

   rytmika

   P. Szponar

   VI (0)

   10.00-10.30

   religia

   G. Gapińska

   VI (0)

    

   czwartek

   9.55-10.25

   j. angielski

   M. Owsianko

   VI (0)

   10.27-10.47

   j. angielski

   M. Owsianko

   I

   10.50-11.15

   j. angielski

   M. Owsianko

   III

   11.17-11.47

   j. angielski

   M. Owsianko

   IV

   10.00-10.15

   rytmika

   P. Szponar

   II

   10.20-10.40

   rytmika

   P. Szponar

   III

   10.45-11.05

   rytmika

   P. Szponar

   IV

   11.10-11.40

   rytmika

   P. Szponar

   V

   11.45 – 12.15

   rytmika

   P. Szponar

   VI (0)

   10.00-10.15

   gim. korekcyjna

   D. Szargut

   III

   10.20-10.40

   gim. korekcyjna

   D. Szargut

   IV

    

    

    

   piątek

   10.00-10.20

   j. angielski

   M. Owsianko

   II

   10.25-10.40

   j. angielski

   M. Owsianko

   IV

   10.45-11.00

   j. angielski

   M. Owsianko

   V

   11.05-11.25

   j. angielski

   M. Owsianko

   VI (0)

   10.55-11.10

   rytmika

   P. Szponar

   I

   11.15-11.30

   rytmika

   P. Szponar

   II

   11.35-11.55

   rytmika

   P. Szponar

   III

   12.00-12.20

   rytmika

   P. Szponar

   IV

   11.00-11.15

   gim. korekcyjna

   D. Szargut

   I

   11.20-11.40

   gim. korekcyjna

   D. Szargut

   V

   11.45- 12.05

   gim. korekcyjna

   D. Szargut

   VI (0)

    

    • Gminny Konkurs Plastyczny  ,,Patrioci w oczach dzieci”


    • Konkurs organizowany jest przez Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

     1. Celem konkursu jest poznawanie wizerunku znanych Polaków mających wpływ na historię państwa polskiego.

     2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej wizerunek znanych Polaków dowolną techniką plastyczną na arkuszu A-3

     3. Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli z gminy Kołbaskowo

     4. Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac, w różnych kategoriach wiekowych:

     • 3-latki

     • 4-latki

     • 5-latki

     • 6 latki

     1. Zgłaszane prace mają spełniać następujące wymagania:

     - muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość dziecka biorącego udział w konkursie

     - mają być skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym

     - ważna jest estetyka pracy

     7. Zgłaszane prace należy podpisać poprzez dołączenie metryczki wypełnionej w formie komputerowej i zawierającej:

     • imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, tytuł pracy, nazwę przedszkola, dokładny adres pocztowy, adres e-mail i numer kontaktowy rodzica lub opiekuna dziecka z placówki

     • powinna być dołączona zgoda na prezentowanie pracy oraz danych osobowych na holu przedszkolnym, a w szczególności do publikacji na stronie internetowej przez organizatorki konkursu.

     1. Zgłoszone prace niekompletne, nie będą brane pod uwagę

     2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom

     10.Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 15 maja 2018r. na adres:

     Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 72-001 Kołbaskowo 57

     Z dopiskiem konkurs ,,Patrioci w oczach dzieci

     11.Ocena prac i nagrody

     Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorki konkursu. Komisja wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej. Decyzja KK jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

     Uwaga: Nauczyciele, którzy chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie, proszeni są o dołączenie do prac zaadresowanej koperty wraz ze znaczkiem pocztowym

     12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola do 25 maja 2018r.

     Pomysłodawczynie i organizatorki konkursu Agnieszka Leśniewska, Sylwia Kaźmierska

    • Z książką do przedszkola

    • W czasie trwania roku szkolnego 2017/2018 w przedszkolu trwała akcja ,, Z książką do przedszkola”. Minął drugi rok jak, panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie przychodzą do naszego przedszkola. Akcja, której koordynatorem jest Sylwia Kaźmierska, ma wsparcie rodziców i nauczycieli. Celem działań jest propagowanie czytania dzieciom jako skutecznej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. Ideą akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie do samodzielnego korzystania z książek w przyszłości.

     Po każdym spotkaniu każda grupa otrzymywała niespodziankę na gazetkę ścienną od zaproszonych gości.

     Dziękujemy Paniom: Ani i Ewie za poświęcony czas i bardzo miłe spotkania.

    • Podziękowania dla Szkolnego Klubu Wolontariusza

    • Dziękujemy za czynny wkład i chęć czytania dzieciom z grupy III w przedszkolu. Członkowie Klubu aktywnie włączali się w akcję i czytali przedszkolakom wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

     Spotykaliśmy się nie tylko w sali, ale i w plenerze.

     Dzieci z grupy III wraz z nauczycielkami S. Kaźmierską, A. Balowską.

    • Zajęcia otwarte

    • Tematem zajęć otwartych było: Ustalanie położenia przedmiotów względem własnej osoby oraz innych przedmiotów, z wykorzystaniem dyktanda graficznego pt. ,,Na łące”. Dzień Rodziny- zabawy integracyjne zacieśniające więzi rodzinne.

     Zarówno dzieci jak i rodzice wyzwalali radość podczas aktywnego uczestnictwa w proponowanych zabawach. Zabawę zorganizowano na sali gimnastycznej w placówce. Wykorzystano m.in.metodę pedagogiki zabawy oraz aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, która sprawia wiele przyjemności dzieciom. Dyktando graficzne jest ćwiczeniem na rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i pamięci słuchowej.

     To był czas, który rodzice poświęcali dzieciom a dzieci rodzicom. Wspólne tańce, zabawy z chustą animacyjną, bum rurkami, plastikowymi kubeczkami wywoływały uśmiech u wszystkich. Na koniec występu dzieci zaśpiewały rodzicom piękną piosenkę i ofiarowały własnoręcznie przygotowane prezenty.

     Proponowana forma ma na celu ukazywać rodzicom, w jaki sposób dziecko funkcjonuje na tle grupy, ukazywać mocne i słabe strony grupy oraz wzmacniać więzi z rodzicami.

     Dziękujemy rodzicom za liczne przybycie i wspaniałą atmosferę

     Zabawę zorganizowały nauczycielki A. Balowska, S. Kaźmierska

  • Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego

   pt.: ,,Patrioci w oczach dzieci”

   Kategoria 4 lata

   I miejsce Natalia Ratajczyk - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Kategoria 5 lat

   I miejsce Hanna Nabelska - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   II miejsce Wojciech Sroka - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   III miejsce Aleksandra Biskupska - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Kategoria 6 lat

   I miejsce Szymon Żuk - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   II miejsce Hanna Biskupska - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   III miejsce Kinga Sroka - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Wyróżnienia otrzymali:

   Stanisław Grabka - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Lena Wojciechowska - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Julia Parda Przedszkole - Publiczne w Kołbaskowie

   Andrzej Skóra Przedszkole - Publiczne w Kołbaskowie

   Zuzanna Przemieniecka - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Wojciech Pokrywiński  - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Magdalena Kuźmicz - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Krzysztof Gumieniak - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Szymon Pokrywiński - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Hubert Orłowski - Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie

   Zuzanna Cuper -  Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

   Wit Wierzycki - Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

    

   Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

   Dziękujemy za udział w konkursie J

    • Szmaragdowe Zdroje

    • 18 maja dzieci z grupy III uczestniczyły w wycieczce zorganizowanej do Szczecińskiego Centrum Informacji Turystycznej ,,Szmaragdowe Zdroje”.
     Warto przytoczyć, że nasze przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem od kilku lat. Przedszkolaki z niecierpliwością czekały na warsztaty pt.: ,,Podstawowe szkolenie na zwiadowcę”.
     W okolicy SCTT zorganizowano tor szkoleniowy, na którym dzieci miały możliwość rozładować swoją energię, sprawdzić swoją elastyczność na polu z zasiekami czy poćwiczyć celność w rzucie granatem, chodzić po linie, łowić ryby i strzelać z armaty….. Po skończonej zabawie odbyło się ognisko integracyjne, gdzie każdy mógł sam upiec sobie kiełbaskę.
     Na uczestników czekała jeszcze jedna niespodzianka- w drodze powrotnej zajechaliśmy na lody do McDonalda.
     Bardzo dziękujemy Panu Czarkowi za wspaniałą zabawę, Rodzicom: Pani Beacie i Panu Adrianowi za pomoc podczas wyjazdu.
     Wyjazd zorganizowały nauczycielki A. Balowska oraz S.Kaźmierska.

    • "Zielono mi"

    • 20 kwietnia odbył się w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie konkurs piosenki wiosenno-ekologicznej pt. ,, Zielono mi”.

     W zabawie uczestniczyły wszystkie grupy. W tym dniu królował kolor zielony. Celem uroczystości było propagowanie postaw ekologicznych, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody oraz czynne włączenie się w obchody Dnia Ziemi.

     Dzieci z grupy III wraz z wychowawczyniami prowadziły koncert i zabawy integracyjne. Oprócz występów poszczególnych grup pojawiły się zagadki o tematyce przyrodniczej. To była bardzo udana zabawa. Zarówno najmłodsze dzieci, jak starsze chętnie i z uśmiechem prezentowały się publiczności i zaproszonym gościom.

     W Jury zasiedli: pani Dyrektor Olga Strugała, przedstawicielka Rady Rodziców pani Beata Kasprzak oraz wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

     Pomysłodawczyniami i organizatorkami zabawy były nauczycielki z grupy III, Sylwia Kaźmierska oraz Agnieszka Balowska.

     Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie zielonych nagród.

     Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci będą strażnikami przyrody i będą edukować dorosłych.