• Zakończenie roku szkolnego

      W związku z panującym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020r. o godz. 8:30 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

      Dzieci przychodzą w maseczkach zakrywających usta i nos. Należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi -1,5 m. Uczniowie będą mieli wyznaczone miejsce spotkania z wychowawcą poza budynkiem szkoły.

     • Nabór do I klasy w Szkole Podstawowej w Przylepie

      Jak już zapewne Państwo wiecie, z dniem 1 września otwieramy działalność Szkoły Podstawowej w Przylepie w zakresie klas pierwszych.

      Obręb dla tej placówki to Przylep i Ostoja.

      Zapisy dzieci do kl. I w Przylepie prowadzi Urząd Gminy i odbywają się w terminie do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00, poprzez przesłanie wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową
      na adres moncport@kolbaskowo.pl w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginały kart zgłoszenia, wraz z kartą gotowości szkolnej, rodzice są zobowiązani złożyć w Szkole Podstawowej w Przylepie w terminie
      25 - 28 sierpnia 2020 r.

     • dyżury w okresie wakacji

      UWAGA RODZICE!

      W związku z pandemią COVID-19 zmieniona zostaje za zgodą organu prowadzącego organizacja roku szkolnego 2019/2020.

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym:

      • Od 29 czerwca do 17 lipca 2020r. przedszkole w Kołbaskowie pełni dyżur
      • Od 20 lipca 2020
     • Rekrutacja do przedszkola

      UWAGA RODZICE

      Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Przedszkoli Publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 od dnia 24 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. rodzice dostarczają do placówki, do której zostało przyjęte dziecko podpisane dwa egzemplarze deklaracji (zamieszczone także poiżej tego tekstu). Wypełnione deklaracje należy wysłać na adres email: zpokolbaskowo@wp.pl, lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Placówek Ośw2iatowych w Kołbaskowie, Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo.

     • Egzamin ósmoklasisty - wytyczne

      WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA W 2020R.

      EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE

      16-18 CZERWCA 2020R.

      1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

      • Na egzamin może przyjść wyłączn
     • Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII

      Uwaga uczniowie i rodzice klas IV - VIII.

      Od dnia 1 czerwca 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII. Konsultacje są szczególnie skierowane do tych, którzy są zagrożeni oceną niedostateczną.

      Rodzice decydują czy uczeńma być na konsultacjach czy nie. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji. Poniżej podajemy linkk do dokumentu ze szczegółowym harmonogram konsultacji.