• Szanowni Absolwenci

     Państwa wyniki egzaminów dotępne bedą on line,po zalogowaniu się na konto CKE. W sekretariacie szkoły,poczawszy od 31.lipca od godziny 10.00 będzie można odebrać login i hasło do swojego konta, gdziebędzie można uzyskać wyniki egazminu.
     • W związku z panującym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020r. o godz. 8:30 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
       • UWAGA RODZICE!

        W związku z pandemią COVID-19 zmieniona zostaje za zgodą organu prowadzącego organizacja roku szkolnego 2019/2020.

        Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym:
        • UWAGA RODZICE

         Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Przedszkoli Publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 od dnia 24 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. rodzice dostarczają do placówki, do której zostało przyjęte dziecko podpisane dwa egzemplarze deklaracji (zamieszczone także poiżej tego tekstu). Wypełnione deklaracje należy wysłać na adres email: zpokolbaskowo@wp.pl, lub prz
          • Uwaga uczniowie i rodzice klas IV - VIII.

           Od dnia 1 czerwca 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII. Konsultacje są szczególnie skierowane do tych, którzy są zagrożeni oceną niedostateczną.
            • Uwaga uczniowie i rodzice klasy VIII.

             Od dnia 25 maja 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Proszę zapoznać się z terminami. Zapraszamy uczniów klasy VIII. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość
              • Szanowni Państwo,
               Dnia 25 maja 2020 r. otwieramy nasze przedszkole.
               Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne
               Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia.
               Między innymi w ilości przyjmowanych pod opiekę dzieci.
               Jesteśmy w stanie uruchomić 4 grupy w każdej po 11 dzieci. Dlatego jesteśmy zmuszeni do weryfikacji zgłoszeń.
               • Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na r.sz. 2020/2021
                • Q & A

                 Przedszkola otwarte od 6 maja br.                 Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

                 Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z
                 • Szanowni Państwo, poniżej pełan tresć komunikatu MEN z dnia 29 kwietnia w sprawie otwarcia przedszkoli od 6-go maja. Komunikat MEN z 29 kwietnia 2020r.
                  • Szanowni Państwo,

                   Informujemy, iż w związku z decyzją premiera RP planujemy uruchomienie gminnego żłobka oraz przedszkoli. Decyzja o rozpoczęciu działalności wyżej wymienionych placówek podjęta zostanie po opublikowaniu rozporządzenia określającego reżim sanitarny, pozwalający na funkcjonowanie w sposób bezpieczny dla Państwa dzieci oraz pracowników placówek.
                    • Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

                     „- Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki.
                     • UWAGA

                      Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w dalszym ciągu będzie się odbywać na odległość.
                      • Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

                       w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.                        Lp.  Imię i nazwisko nauczyciela  Termin konsultacji  Forma komunikacji z uczniem/rodzicem 
                       • ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie Termin rekrutacji: od 24.04. 202
                        • ZASADY REKRUTACJI do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie (dzieci 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne)
                         • 30 marca 2020 r. rusza nabór do publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Nabór trwa do 21 kwietnia. Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/
                          • Szanowni Państwo Poniżej znajdują się linki do planow lekcji poszcególnych klas. Proszę aby dziecko miało uruchomiony program Teams (Drużyny), było zalogowane o podanych godzinach na swoim koncie. Wcześniej proszę w ustawieniach progrmau sprawdzić działanie mikrofonu, głosników i ew. kamery. Zanim zalogują się Pańśtwo do programu Teams, należy w pierwszej kolejnosci zalogować sie na stronie office.com, ustawić potrzebne parametry (w tym własne has
                           • Szanowni Państwo

                            poniżej plik z instrukcją opisującą tymczasowy model pracy z wykorzystaniem narzędzia Teams (drużyny) i portalu Office.com


                            PRACUJ
                            • Szanowni Państwo

                             Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:
                               • W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i po przeanalizowaniu najnowszych informacji i decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego, kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kołbaskowo oraz osób odwiedzających teren gminy, Wójt Gminy Kołbaskowo podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych od dnia 16 marca na okres dwóch tygodni.
                                • Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż zgodnie z podpisaną umową z firmą PKS Sp. z o.o. w Szczecinie, od 11 lutego br. istnieje dodatkowa możliwość przejazdu komunikacją publiczną po trasach szkolnych na podstawie regularnych przewozów osób, według załączonego rozkładu jazdy. Pierwszeństwo przejazdu mają osoby z biletem miesięcznym. Jednorazowa opłata za bilet normalny wynosi 1 zł, pozostałe ceny biletów uwzględniają ulgi na przejazd
                                 • Serdecznie witamy na stronie internetowej naszej placówki :)

                                 • Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie
                                  to Szkoła Podstawowa im.św.Huberta oraz Przedszkole Publiczne.
                                   • Wyniki egzaminów klas VIII !!!!

                                    Szanowni Absolwenci

                                    Państwa wyniki egzaminów dotępne bedą on line,po zalogowaniu się na konto CKE. W sekretariacie szkoły,poczawszy od 31.lipca od godziny 10.00 będzie można odebrać login i hasło do swojego konta, gdziebędzie można uzyskać wyniki egazminu.

                                    Z poważaniem

                                    O;ga Strugała

                                    Dyrektor Szkoły

                                   • Zakończenie roku szkolnego

                                    W związku z panującym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020r. o godz. 8:30 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

                                    Dzieci przychodzą w maseczkach zakrywających usta i nos. Należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi -1,5 m. Uczniowie będą mieli wyznaczone miejsce spotkania z wychowawcą poza budynkiem szkoły.

                                   • Nabór do I klasy w Szkole Podstawowej w Przylepie

                                    Jak już zapewne Państwo wiecie, z dniem 1 września otwieramy działalność Szkoły Podstawowej w Przylepie w zakresie klas pierwszych.

                                    Obręb dla tej placówki to Przylep i Ostoja.

                                    Zapisy dzieci do kl. I w Przylepie prowadzi Urząd Gminy i odbywają się w terminie do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00, poprzez przesłanie wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową
                                    na adres moncport@kolbaskowo.pl w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginały kart zgłoszenia, wraz z kartą gotowości szkolnej, rodzice są zobowiązani złożyć w Szkole Podstawowej w Przylepie w terminie
                                    25 - 28 sierpnia 2020 r.

                                   • dyżury w okresie wakacji

                                    UWAGA RODZICE!

                                    W związku z pandemią COVID-19 zmieniona zostaje za zgodą organu prowadzącego organizacja roku szkolnego 2019/2020.

                                    Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym:

                                    • Od 29 czerwca do 17 lipca 2020r. przedszkole w Kołbaskowie pełni dyżur
                                    • Od 20 lipca 2020
                                   • Rekrutacja do przedszkola

                                    UWAGA RODZICE

                                    Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Przedszkoli Publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 od dnia 24 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. rodzice dostarczają do placówki, do której zostało przyjęte dziecko podpisane dwa egzemplarze deklaracji (zamieszczone także poiżej tego tekstu). Wypełnione deklaracje należy wysłać na adres email: zpokolbaskowo@wp.pl, lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Placówek Ośw2iatowych w Kołbaskowie, Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo.

                                   • Egzamin ósmoklasisty - wytyczne

                                    WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA W 2020R.

                                    EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE

                                    16-18 CZERWCA 2020R.

                                    1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

                                    • Na egzamin może przyjść wyłączn
                                • Partnerzy

                                 • Urząd Gminy Kołbaskowo
                                 • BIP Gmina Kołbaskowo
                                 • Synergia Librus
                                 • Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
                                 • CKE
                                 • MEN
                                 • Nasz Facebook
                                • Logowanie

                                • Biuletyn informacji publicznej
                                • Librus Synergia
                                • MIŁEGO DNIA :)

                                 Piątek 07.08.2020
                                • Galeria zdjęć

                                 • Magiczna Moc Bajek
                                 • Mikołajki w naszej szkole
                                 • Kartka bożonoarodzeniowa 2019
                                 • Zajączki - pasowanie marchewką
                                 • święto marchweki
                                 • Dzień Edukacji Narodowej
                                 • Dyskoteka klas starszych
                                 • Była dyskoteka....
                                 • "Rodzinnie na sportowo" - relacja