• Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

      Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.
          • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.
           • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.
            • Szanowni Państwo,

             od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.
              • Szanowni Pańśtwo, w zwiażku z pojawieniem się koronawirusa uczniowie klas:

               5a

               4a

               6a

               8a

               od dnia dzisiejszego do 24 pażdziernika znajdują się w kwarantannie i NIE przychodzą do szkoły. Zajęcia będą odbywały sięw trybie zdalnym zgodnie z podanym później harmonogramem.
               • Informuję Państwa, że dzień 14 października 2020r. czyli Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcyjnych) na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela (Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 74.)
                      • Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.
                       • Szanowni rodzice

                        w nowym roku szkolnym przyjazdy dzieci do szkoły i powrót do domu realizowane są z wykorzytaeniem ZDiTM (linia nr 70 i nr 80) araz autobusem szkolnym. Proszę zwrócić uwagę, że powrót w dniu 1-go września odbywa sięwg innego harmonogramu.
                        • Dnia 31 sierpnia 2020r. w godz. od 9 30 – 11 00 odbędzie się spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3-letnich. Spotkanie odbędzie się w Sali gimnastycznej przylegającej do budynku- wejście od strony boiska ORLIK.
                         • Nadszedł czas letnich miesięcy, które zazwyczaj kończą przedszkolny rok edukacji. Wtedy też rozpoczynają się spotkania dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców. Są to spotkania organizacyjne, z udziałem dyrektorów przedszkoli, nauczycieli i psychologów, jak również tzw. dni adaptacyjne, podczas których dzieci mogą poznać swoją salę, nauczycielki, innych rówieśników. Sytuacja pandemii i obostrzeń sanitarnych z tym związanych zmieniła naszą rze
                           • Szanowni Absolwenci

                            Państwa wyniki egzaminów dotępne bedą on line,po zalogowaniu się na konto CKE. W sekretariacie szkoły,poczawszy od 31.lipca od godziny 10.00 będzie można odebrać login i hasło do swojego konta, gdziebędzie można uzyskać wyniki egazminu.
                            • UWAGA RODZICE!

                             W związku z pandemią COVID-19 zmieniona zostaje za zgodą organu prowadzącego organizacja roku szkolnego 2019/2020.

                             Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym:
                             • Szanowni Państwo, poniżej pełan tresć komunikatu MEN z dnia 29 kwietnia w sprawie otwarcia przedszkoli od 6-go maja. Komunikat MEN z 29 kwietnia 2020r.
                              • Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż zgodnie z podpisaną umową z firmą PKS Sp. z o.o. w Szczecinie, od 11 lutego br. istnieje dodatkowa możliwość przejazdu komunikacją publiczną po trasach szkolnych na podstawie regularnych przewozów osób, według załączonego rozkładu jazdy. Pierwszeństwo przejazdu mają osoby z biletem miesięcznym. Jednorazowa opłata za bilet normalny wynosi 1 zł, pozostałe ceny biletów uwzględniają ulgi na przejazd
                               • Serdecznie witamy na stronie internetowej naszej placówki :)

                               • Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie
                                to Szkoła Podstawowa im.św.Huberta oraz Przedszkole Publiczne.
                                 • Konsultacje dla klas VIII

                                  UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE KLASY VIII

                                  Od dnia 16 listopada 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Proszę zapoznać się z terminami.

                                  Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

                                 • Rodzice i Uczniowie

                                  Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

                                  Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

                                  Zajęcia online prowadzone będą na platformie Microsoft Teams. Zwracam uwagę, aby uczniowie podczas korzystania z platformy Microsoft Teams używali kamerki internetowej. Przypominam również, że wszystkie zadania będą wysyłane do uczniów i odbierane przez nauczycieli tylko przez platformę Microsoft Teams oraz e-dziennik.

                                 • ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3 

                                  ZASADY ORGANIZACJI GRUP OPIEKUŃCZYCH KLAS 1-3

                                  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. HUBERTA

                                  W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE.

                                  • Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID -19 którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko (obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy).

                                 • Konsultacje dla klas 4-8

                                  Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.

                              • Partnerzy

                               • Urząd Gminy Kołbaskowo
                               • BIP Gmina Kołbaskowo
                               • Synergia Librus
                               • Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
                               • CKE
                               • MEN
                               • Nasz Facebook
                              • Logowanie

                              • Biuletyn informacji publicznej
                              • Librus Synergia
                              • MIŁEGO DNIA :)

                               Sobota 28.11.2020
                              • Galeria zdjęć

                                brak danych