• UWAGA RODZICE!     Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1604), za zgodą organu prowadzącego oraz opinia Sanepidu zawieszone zostają zajęcia stacjonarne na czas oznaczony tj. od dnia 23 lutego 2021r. do dnia 26 lutego 2021r. klas I-III Szkoły Podstawowej im. św. H
     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Szkoły Podstawowej informuje, iż uczniowie uczęszczający do klasy 3B oraz 8 uczniów z klasy I b podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od dnia 16.02.2021r. do 22.02.2021r.
      • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, iż uczniowie uczęszczający do klasy 2B i 3 A podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od d
          • Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

           Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.
               • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.
                • Szanowni Pańśtwo, poniżej znajduje się harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc. Przyjętą formą jest konferencyjne poąłczenie na platformie Microsoft Office z wykorzystaniem narzedzia Microsoft Teams. W podanym terminie proszę o połączenie sięz danym nauczycielem za pomocą konta Państwa dziecka.
                 • Szanowni Państwo,

                  od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.
                   • Szanowni Pańśtwo, w zwiażku z pojawieniem się koronawirusa uczniowie klas:

                    5a

                    4a

                    6a

                    8a

                    od dnia dzisiejszego do 24 pażdziernika znajdują się w kwarantannie i NIE przychodzą do szkoły. Zajęcia będą odbywały sięw trybie zdalnym zgodnie z podanym później harmonogramem.
                    • Informuję Państwa, że dzień 14 października 2020r. czyli Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcyjnych) na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela (Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 74.)
                           • Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.
                            • Szanowni rodzice

                             w nowym roku szkolnym przyjazdy dzieci do szkoły i powrót do domu realizowane są z wykorzytaeniem ZDiTM (linia nr 70 i nr 80) araz autobusem szkolnym. Proszę zwrócić uwagę, że powrót w dniu 1-go września odbywa sięwg innego harmonogramu.
                             • Dnia 31 sierpnia 2020r. w godz. od 9 30 – 11 00 odbędzie się spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3-letnich. Spotkanie odbędzie się w Sali gimnastycznej przylegającej do budynku- wejście od strony boiska ORLIK.
                              • Nadszedł czas letnich miesięcy, które zazwyczaj kończą przedszkolny rok edukacji. Wtedy też rozpoczynają się spotkania dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców. Są to spotkania organizacyjne, z udziałem dyrektorów przedszkoli, nauczycieli i psychologów, jak również tzw. dni adaptacyjne, podczas których dzieci mogą poznać swoją salę, nauczycielki, innych rówieśników. Sytuacja pandemii i obostrzeń sanitarnych z tym związanych zmieniła naszą rze
                                • Szanowni Absolwenci

                                 Państwa wyniki egzaminów dotępne bedą on line,po zalogowaniu się na konto CKE. W sekretariacie szkoły,poczawszy od 31.lipca od godziny 10.00 będzie można odebrać login i hasło do swojego konta, gdziebędzie można uzyskać wyniki egazminu.
                                 • UWAGA RODZICE!

                                  W związku z pandemią COVID-19 zmieniona zostaje za zgodą organu prowadzącego organizacja roku szkolnego 2019/2020.

                                  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym:
                                  • Szanowni Państwo, poniżej pełan tresć komunikatu MEN z dnia 29 kwietnia w sprawie otwarcia przedszkoli od 6-go maja. Komunikat MEN z 29 kwietnia 2020r.
                                   • Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż zgodnie z podpisaną umową z firmą PKS Sp. z o.o. w Szczecinie, od 11 lutego br. istnieje dodatkowa możliwość przejazdu komunikacją publiczną po trasach szkolnych na podstawie regularnych przewozów osób, według załączonego rozkładu jazdy. Pierwszeństwo przejazdu mają osoby z biletem miesięcznym. Jednorazowa opłata za bilet normalny wynosi 1 zł, pozostałe ceny biletów uwzględniają ulgi na przejazd
                                    • Serdecznie witamy na stronie internetowej naszej placówki :)

                                    • Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie
                                     to Szkoła Podstawowa im.św.Huberta oraz Przedszkole Publiczne.
                                     • PILNE przedłużenie zawieszenia zajęć
                                      • PILNE przedłużenie zawieszenia zajęć

                                       UWAGA RODZICE!

                                       Zajęcia zawieszone do 5-go marca :-(

                                       Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1604), za zgodą organu prowadzącego oraz opinia Sanepidu zawieszone zostają zajęcia stacjonarne na czas oznaczony tj. od dnia 23 lutego 2021r. do dnia 5 marca 2021r. klas I-III Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną panująca w szkole powodującą zagrożenie zdrowia i życia uczniów

                                     • COVID-19 klasa IIIb i Ib
                                      • COVID-19 klasa IIIb i Ib

                                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Szkoły Podstawowej informuje, iż uczniowie uczęszczający do klasy 3B oraz 8 uczniów z klasy I b podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od dnia 16.02.2021r. do 22.02.2021r.

                                      • !!! COVID klasa 2B i 3A

                                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, iż uczniowie uczęszczający do klasy 2B i 3 A podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od dnia 08.02.2021r. do 14.02.2021r.

                                   • Partnerzy

                                    • Urząd Gminy Kołbaskowo
                                    • BIP Gmina Kołbaskowo
                                    • Synergia Librus
                                    • Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
                                    • CKE
                                    • MEN
                                    • Nasz Facebook
                                   • Logowanie

                                   • Biuletyn informacji publicznej
                                   • Librus Synergia
                                   • MIŁEGO DNIA :)

                                    Piątek 05.03.2021
                                   • Galeria zdjęć

                                     brak danych